Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη   «Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ»   στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 

Μαθετε περισσότερα

Τί είναι τα ΤοπΣΑ

Τα ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας), αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Μάθετε περισσότερα

Εγγραφή στο Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ RSS